• Historia Morza Bałtyckiego

  Historia Bałtyku

  Morze Bałtyckie podlegało znacznym przekształceniom na przestrzeni lat, zarówno pod kątem parametrów fizycznych jak i flory i fauny...

 • Cechy morfometryczne

  Cechy morfometryczne

  Bałtyk jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w kontynent europejski. Łączy się z sąsiednim Morzem Północnym cieśninami, które nazywane są zewnętrznymi (Kattegat i Skagerrak) i wewnętrznymi (Sund, Wielki Bałt i Mały Bełt)...

 • Hydrologia

  Hydrologia

  Bałtyk jest morzem o utrudnionym dopływie wód oceanicznych oraz dużym spływie wód rzecznych i opadowych. W rezultacie ma ono dodatni bilans wodny, co oznacza, że wody bałtyckie stale odpływają do sąsiedniego Morza Północnego...

 • Bioróżnorodność

  Bioróżnorodność

  Mimo że w Bałtyku nie ma imponującej liczby gatunków roślin i zwierząt, stanowi on interesujący ekosystem. W jego skład wchodzi kilka zasadniczych grup środowiskowych...

 • Zasoby naturalne

  Zasoby naturalne

  Morza od wieków są źródłem wielu bogactw naturalnych. Wykorzystywanie tych użytecznych elementów środowiska naturalnego umożliwia rozwój cywilizacji. Z kolei postęp techniczny w dziedzinie eksploatacji mórz znacznie rozszerza możliwości korzystania z zasobów naturalnych zarówno żywych jak i mineralnych.

 • Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego

  Zanieczyszczenia

  Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i uprzemysłowionych państw. Stanowią źródło ogromnej ilości zanieczyszczeń spływających do Bałtyku...

 • Ochrona Bałtyku

  Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska morskiego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Niezwykle istotna jest również szeroka edukacja ekologiczna prowadząca do zmiany postaw życiowych ludności...

Strona "Nasz Bałtyk" skierowana jest do każdego, kto pragnie nabyć niezbędnej wiedzy o Morzu Bałtyckim; pasjonata przyrody, nauczyciela, czy ucznia. Znajdziecie tu cenne informacje dotyczące zarówno biotopu i biocenozy jak i  naszego morza. Ten osobliwy akwen kryje wiele ciekawych tajemnic.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, możliwe było przygotowanie nowej szaty graficznej strony, a także jej kompleksowa aktualizacja.